top of page

Hjelp oss
rydde Norge

Hvert år ender 8-12 millioner tonn plast i verdenshavene, og avfallet som driver langs kysten vår er et synlig tegn på dette problemet. 

Miljøvernforbundet har siden 2017 ryddet over 250 tonn søppel fra norske strender. Tusenvis av skoleelever og frivillige ryddere har fått opplæring i Marin Forsøpling og deltatt på våre ryddeaksjoner - fra Oslo til Kirkenes.

Vi fortsetter i 2024 med en spennende tid i vente, ikke bare øker vi innsatsen langs den Norske kysten vi starter også opp prosjektet internasjonalt i tillegg til å starte rydding av havbunnen i Norge.

Vi gjør noe med det!

Bilde av plastforurensning i havmiljøet, med plastflasker, poser og annet avfall som flyter på vannoverflaten. Dette illustrerer det alvorlige problemet med plastforurensning i verdenshavene og behovet for tiltak for å bekjempe dette.

Verdens årlige plastproduksjon 
vokser eksponensielt.

2,1   millioner tonn i 1950

147  millioner tonn i 1993

460 millioner tonn i 2019

Problemet vokser. 
Men, alt vi rydder er fjernet fra kretsløpet.

   Prosjekt   

Marin Forsøpling

2017 - 2023

Fra prosjektstart til i dag har vi hatt over:

6000

Elever

På undervisning

5000

Frivillige

På rydding

250

Tonn

Avfall ryddet

Frivillige engasjert i strandrydding, samler søppel og plastavfall langs kysten for å bevare miljøet og beskytte marine liv.

Vi gjør noe med det.

MåL 2024

5000

Elever

På undervisning

500

Frivillige

På rydding

70

Tonn

Avfall ryddet

Bilde av strandryddere som sitter på et stort fjell av søppel som nylig er ryddet fra en strand. Frivillige tar en velfortjent pause etter en omfattende innsats med å fjerne søppel for å bevare miljøet og beskytte marine liv.

Folk fra 26 nasjoner har kommet til Norge
for å rydde strender med oss.
Fantastisk.

Årets prosjekt

I år skal vi rydde fra Sognefjorden i nord til Kristiansand i sør. Ryddeaksjonen er planlagt som en landsdekkende aksjon med målsetning om å ha dekket hele landet regionvis i løpet av de neste 3 år.
 

Vi har et ekstra fokus på undervisning og bevisstgjøring rundt problemstillingene som kommer av plastforurensning og mikroplast i havet. Derfor har vi alltid mål om å ha med så mange elever vi kan på undervisning og så mange frivillige vi kan på rydding. Prosjekt levende hav er i stadig utvikling og vi har en spennende tid i vente. Ikke bare forsetter vi å rydde Norske kysten, vi har nå utvidet prosjektet til å bli internasjonalt.

Med vår velfungerende prosjekt modell som stadig øker i kvalitet og kvantitet har vi fått god kontroll på marin forsøpling langs kysten, nå blir steget videre å få god kontroll på havbunnen.

Dette fikser vi sammen!

ok1.png
Bli medlem

Hva kan du gjøre?

Du hjelper oss aller mest ved å bli medlem.
 

Desto flere vi er, jo mer kan vi gjøre for å passe på havet, naturen, dyr og mennesker. Et medlem hjelper oss mye mer enn direkte pengestøtte. Det koster 200 kroner å være medlem første året, 380 kroner fra år to.

Det utgjør en stor forskjell for oss.
Vi har også gjort det enkelt for deg.

Hjelp oss å rydde ved å  bli medlem  i Miljøvernforbundet.

Send sms

MILJØ   til   2030
 

Du kan også

Bli med på ryddeaksjon

Meld deg på en ryddeaksjon nær deg. Som strandrydder er du med i en stort miljø som alle vil være med på å holde kysten ren.

Støtt våre strandryddinger

96748

Få Miljønytt

Vellykket!

Bildet viser en frivillig arbeider som rydder plast søppel i Norge.

2017

I 2017 gjennomførte Miljøvernforbundet flere strandryddeaksjoner hvor vi til sammen ryddet 28,6 tonn søppel fra kysten. Hvor den mest omfattende aksjonen var en sammenhengende tokt fra Bergen til Tromsø.

Vi drev selvfølgelig også undervisning av skoleelever ombord i klasserommet på Miljødronningen.

Noe av det viktigste du kan gjøre er å
plukke opp noe søppel som ikke er ditt eget.

 

Det gjør en mye større forskjell enn du tror.

Ruben Oddekalv

Leder, Norges Miljøvernforbund

Bilde av en engasjert miljøverner Ruben Oddekalv som holder opp et bildekk som nylig ble fjernet fra havbunnen under en dykke-ryddeaksjon. Denne handlingen illustrerer viktigheten av å fjerne marint avfall for å bevare havmiljøet og beskytte marine økosystemer.
nmf-logo.png
nmf-consio-logo.png
Anker 1
Bilde av en majestetisk spekkhogger som svømmer fritt i sitt naturlige habitat. Dette illustrerer det rike marine dyrelivet og viktigheten av å beskytte havmiljøet mot forurensning og annen menneskelig påvirkning.

Hjelp oss i kampen mot plast i havet.

Meld deg inn  i Miljøvernforbundet. 

sms
MILJØ  til  2030

Prosjektet er gjort mulig med støtte fra blandt annet

Vi ønsker også å takke våre samarbeidspartnere

Bilde av våre strandhelter som deltar i en ryddeskjøn for å fjerne søppel fra stranden. Disse dedikerte individene bidrar til å bevare naturen og skape rene og sunne miljøer for både mennesker og dyr.

og ikke minst... alle de frivillige strandheltene.

Bildet viser Norges Miljøvernforbunds logo

Andre saker vi jobber med

 Truede arter    
Miljøkriminalitet
Biologisk mangfold
Marin Forsøpling   /   Naturvern
Miljøgifter   /   Oppdrett
Kvikksølvubåten U864   
Energi   /   Mat    /   Miljøbygg   Gjenbruk

 

bottom of page