top of page

Overforbruk
har mange konsekvenser

Visste du at...

" vi hadde hatt behov for 3,2 jordkloder, hvis hele verden skulle hatt det samme forbruket som oss?"

Kilde: FN 

Norge henger etter på omstillingen til sirkuler økonomi

Vi er ett av landene i verden med høyest forbruk per innbygger og trenden er stigende, vi må øke innsatsen når det kommer til hvordan ressurser og produkter repareres, gjenbrukes og resirkuleres.

Bilde av en mann som bærer en bunt med materialer klar for resirkulering. Dette bildet understreker viktigheten av å snu til en sirkulær økonomi, der ressurser resirkuleres og gjenbrukes for å redusere avfall og bevare naturressurser. Det oppmuntrer til handling for å skape et mer bærekraftig og ressurseffektivt samfunn.

Selv om fråtsing ikke er noen ny oppfinnelse, betydde den rene langsomheten som varene ble produsert med tidligere i menneskehetens historie at folk flest konsumerte med måte. Det var nesten aldri verdt å kjøpe ting langveisfra og det skjedde bare på lyst fremfor behov.

Nå i dag er det stikk motsatt, idag kjøper nordmenn mye mer enn vi trenger, det vi kjøper er ofte ikke kortreist og altfor få av produktene kommer fra resirkulerte materialer

Nordmenns forbruk ser bare ut til å øke og i statsbudsjettet 2022 spår regjeringen at det private forbruket stiger med over 11 prosent i volum neste år. Aldri før i nyere tid har forbruket steget så mye på ett år.

 

Dette betyr rundt 170 milliarder kroner i økt forbruk for Norske familier i 2022.

Det er på tide at velstående land som Norge øker innsatsen når det kommer til

reduksjon av forbruk.

Bilde av en stor søppeldynge som illustrerer de ødeleggende konsekvensene av overforbruk. Dette dystre bildet viser den massive akkumuleringen av avfall som belaster miljøet og økosystemene våre. Det minner oss om behovet for å adressere vårt overforbruk av ressurser og søke mer bærekraftige løsninger for å beskytte planeten vår

Hvert år beregnes en dato for når alle nasjoners forbruk overstiger jordas kapasitet til å reprodusere dette, den såkalte Earth Overshoot Day.

Denne datoen har kommet i slutten av juli måned de siste åra, men ser man på Norges forbruk alene kommer den allerede 18. april.

Det vil si at hvis alle brukte like mye som oss per innbygger, ville vi trengt 3,4 kloder for at jorda skulle hente seg inn igjen.

Det er viktig at vi som forbrukere har et bevisst forhold til vårt eget forbruk, men det er klart at overforbruket bare kan kuttes gjennom et samspill mellom myndigheter, næringsliv og privatpersoner. Det krever en innsatts å redusere forbruket sitt, de fleste av våre handlinger ofte krever at vi  bruker ting. Men for vår alles fremtid er vi som nasjon nødt å gå inn for å sammen redusere forbruket vårt. Alle må bli med på leken hvis vi skal ha kjangs til å overholde FN's klimamål.

Tips for å redusere forbruket

Kjøp produkter som er bærekraftige 

Finn ut om de nye tingene eller klærne du skal kjøpe oppfyller kravene om bærekraftig produksjon.

Har det blitt benyttet resirkulerte materialer? Avgir klærne mikroplast? Får arbeiderne anstendig lønn? Og husk, det mest bærekraftige er som regel å ikke kjøpe nye ting i det hele tatt.

Kjøp brukt og ta vare på tingene dine

Kan du heller kjøpe det du ønsker deg på Finn?  Ved å kjøpe noe som allerede er produsert og gjenbruke det, reduserer du fotavtrykket ditt på planeten.

 

Reparer klær og ting som har gått i stykker. Selg eller gi bort det som fortsatt er brukbart, og resirkuler det som er verdt å kaste.  

Spis mindre kjøtt, fugl og fisk. Det går med mye mer ressurser på å produsere animalske matvarer enn grønnsaker.

 

Belgvekster som korn, bønner og linser krever mye mindre ressurser å produsere og er gode proteinkilder. Det er også best å spise kortreiste matvarer i sesong når du kan.

Spis bærekraftig

Omorganiser deg

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig.

 

Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon

Hver og en av oss kan gjøre en stor forskjell i hverdagen.

Samlet blir våre små steg til store skritt.

Hva kan du gjøre?

Du hjelper oss aller mest ved å bli medlem.
 

Desto flere vi er, jo mer kan vi gjøre for å passe på havet, naturen, dyr og mennesker. Et medlem hjelper oss mye mer enn direkte pengestøtte. Det koster 200 kroner å være medlem første året, 380 kroner fra år to.

Det utgjør en stor forskjell for oss.
Vi har også gjort det enkelt for deg.

Bli medlem  i Miljøvernforbundet.
 
Send sms

  MILJØ   til   2030
 

Du kan også

Engasjere deg i saken

Det å informere andre, opplyse om problemer å aktivt engasjere og delta i løsninger er noe av det beste man kan gjøre i enhver miljøsak

Støtte oss med donasjon

96748

nmf-logo.png
nmf-consio-logo.png
bottom of page