top of page
Dekk og dritt.jpg

Miljøkriminalitet

Skader miljøet og svekker livsgrunnlaget vårt

De siste årene har antall anmeldte miljøkriminaliteter sunket.

Image by Scott Rodgerson

Selv om det ikke er grunn til å tro at det har vært en reduksjon i antall lovbrudd.

blir anmeldt.

Færre straffet..

Men vi gjør noe med det

Miljøvernforbundet jobber med stort fokus på Miljøkriminalitet og er kanskje den organisasjonen i Norge som har levert mest anmeldelser til politiet.

Ruben dekk.jpg

Vi aksjonerte blant annet mot et ulovlig dekkedeponi utenfor Bergen

Den første dagen dykket vi i hemmelighet med Bergens Tidene og hentet opp flere dekk som ligger under havet, som bevis på det ulovlige dekk deponiet. Deponiet har vært kjent av kommunen siden 2019 og ligger der fortsatt.

Dag to av aksjonen gikk derfor uten for kommunen i Alver, hvor vi bygget et monument av dekkene vi hadde fisket ut før politikerne kom på jobb. Disse dekkene har ligget i sjøen og gått i oppløsning i over 50år og vi mener det er på høytid at prosessen av å fiske dem ut igangsettes.

Dekk og ruben.jpg

Gamle bildekk inneholder over 60 ulike kjemiske forbindelser

Alle disse stoffene separeres fra dekkene litt etter litt

Helt til de ender opp på tallerken

De miljøkriminelle slipper for lett unna

Norge, kjent for sine majestetiske fjorder, vakre landskap og sterke miljøbevissthet, kan virke som et sted der miljøkriminalitet burde være sjeldent. Dessverre gjenspeiler virkeligheten en annen sannhet. Miljøkriminalitet er en vedvarende utfordring, og et av de mest frustrerende aspektene er hvorfor så mange av de kriminelle slipper unna med det.

Det er flere faktorer som bidrar til at mange kriminelle kommer unna med handlingene sine. For det første har politiet begrensede muligheter til å takle omfattende saker av miljøkriminalitet på grunn av mangel på ressurser og prioritering fra myndighetenes side. Slike lovbrudd skjer ofte i avsidesliggende områder, noe som gjør det vanskelig å oppdage og bevise. Strafferammen for miljøkriminalitet er høy, men blir sjelden fullt utnyttet, og domstolene gir ofte milde straffer. Dette reduserer insentivet til å avstå fra miljøkriminalitet, da vinningen ved å ta snarveier ofte er større enn den økonomiske påkjenningen som straffen medfører.

Manglende samarbeid og koordinering mellom ulike myndigheter og land gjør det også vanskelig å håndtere miljøkriminalitet effektivt, spesielt når det krysser grenser. I tillegg kan lobbyvirksomhet fra industrien svekke lovgivningen og håndhevelsen av miljølover. Norge har strenge miljølover og et rykte for å være et land med sterke miljøverdier, men likevel er miljøkriminalitet fortsatt et betydelig problem. Manglende bevissthet og engasjement fra samfunnet spiller også en rolle i å tillate miljøkriminalitet å fortsette.

For å effektivt takle dette problemet må det være en økt innsats fra myndighetenes side, både når det gjelder ressurser, lovgivning og håndhevelse. Samtidig må det være et økt samarbeid mellom ulike aktører, samt økt bevissthet og engasjement fra samfunnet som helhet. Bare gjennom en felles innsats kan vi håpe å begrense omfanget av miljøkriminalitet og beskytte Norges naturarv for fremtidige generasjoner.

Vil du bidra i kampen mot miljøkriminalitet?

Bli medlem i Miljøvernforbundet

Send sms


MILJØ   til   2030
 

Du kan også

Engasjere deg i saken

Det å informere andre, opplyse om problemer å aktivt engasjere og delta i løsninger er noe av det beste man kan gjøre i enhver miljøsak

Støtte oss med donasjon

96748

nmf-logo.png
nmf-consio-logo.png
bottom of page