top of page
Bilde av geotermisk energiproduksjon, der damp stiger opp fra jorden og driver turbiner for å generere fornybar energi. Dette bildet illustrerer den bærekraftige og miljøvennlige karakteren til geotermisk energi, som utnytter varmen fra jordens indre for å produsere ren og pålitelig kraft. Det peker på potensialet for geotermisk energi til å redusere karbonavtrykket og bidra til en grønnere og mer bærekraftig energifremtid
logo.png

Geotermisk energi

En av fremtidens største potensielle energi kilder

Lær mer

Geotermisk energi

er en form for energikonvertering der varmeenergi fra jordens indre fanges og utnyttes for blant annet romoppvarming, elektrisk kraftproduksjon og annen bruk.

Det finnes to typer geotermisk energi:

Dyp geotermisk energi; varmeenergi fra jordens indre. Det vil si varme dypere enn 300 meter under bakken.

Grunnvarme; stammer i all hovedsak fra solenergi som lagres i bakken, ned til 300 meter under overflaten.

Visste du at..?

Den totale mengde geotermisk energi på jorda er anslått til å kunne dekke verdens årsforbruk av energi.

Hva kan geotermisk energi brukes til?

Geotermisk energi kan brukes til kraftproduksjon, fjernvarme, oppvarming og nedkjøling. Akuratt hvordan den brukes bestemmes av de lokale forholdene.

Hvordan utvinnes enerigen..?

Begge typene geotermisk energi utvinnes ved hjelp av rør under bakken. Men det er igjennom Dyp geotermisk varme at strøm skapes igjennom oppvarming av vann og damp turbiner.

Fremtidens energi

Fremtiden er grønn og geotermisk energi er en helt fornybar kilde hvor vi med små natur inngrep kan få tilgang på en utømmelig energikilde.

Anke - Lær

Vi har en unik mulighet

Med all erfaringen Norge har fra dyphullsboring til olje, så har vi en unik mulighet til å også bli verdensledene i dyphullsboring etter geotermisk energi.

Dette er en fantastisk mulighet for å bevare jobber fra oljeindustrien under det grønne skiftet.

Miljøvernforbundet jobber for å fremme geotremiske løsninger. For alles fremtid.

Bli medlem
Send sms
"Miljø"
til 2030

Desto flere vi er, jo mer kan vi gjøre for å passe på havet, naturen, dyr og mennesker. Et medlem hjelper oss mye mer enn direkte pengestøtte. Det koster 200 kroner å være medlem første året, 380 kroner fra år to.

Du kan også trykke på knappen under for å betale med kort/vipps

kr 200,- første året, så kr 380,- på følgende år. 

Støtt os
bottom of page